Belgrade Translation Center

Đorđa Stanojevića 9a/14

11070 Novi Beograd, Srbija

tel./fax: +381 11 63 00 688

mob. +381 65 324 27 27

 
 

 

 

 

 

Prevodilački centar "BELGRADE TRANSLATION CENTER" vrši i usluge  lektorisanja, da bi se dostigao vrhunski kvalitet.

 

Lektura teksta podrazumeva stilsku i jezičku obradu teksta, u skladu sa pravopisnom normom savremenog standardnog jezika, a obavljaju je  isključivo izvorni govornici.

 

BTC preporučuje lekturu za sve materijale koji zahtevaju štampu.

 

 

 

 

 

Belgrade Translation Center, Đorđa Stanojevića 9a/14, 11070 Novi Beograd, Srbija

 

telefoni: +381 11 63 00 688, +381 65 324 27 27

e-mail: office@btc.rs

 

Copyright © 2010, Belgrade Translation Center. Sva prava zadržana.

Web dizajn: online-produkcija.com