Belgrade Translation Center

Đorđa Stanojevića 9a/14

11070 Novi Beograd, Srbija

tel./fax: +381 11 63 00 688

mob. +381 65 324 27 27

 
 

 

 

 

 

Pismeni prevodi se dele na: prevode sa i bez overe ovlašćenog sudskog tumača. Prevodi bez overe sudskog tumača su prevodi materijala i dokumentacije za koje nije potrebna garancija pravne verodostojnosti overom ovlašćenog sudskog tumača kao što su:

 

•     prospekti

•     brošure

•     uputstva za upotrebu

•     web stranice

•     multimedijalne prezentacije

•     katalozi

 

i ostali sadržaji, koje je potrebno prevesti i prilagoditi međunarodnom tržištu i poslovnom okruženju.

 

Kod ugovaranja ovakvih projekata, pogotovo ukoliko se radi o većim projektima, BTC praktikuje potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji. Smatramo da je takav pristup od obostranog interesa, jer time naš klijent dobija garanciju kvaliteta usluga. BTC štiti svoje interese u pogledu planiranih prihoda.

 

Sklapanje ugovora o saradnji sa stalnim klijentima garantuje popust na cene i efikasnije poslovanje.

 

Dostava prevoda u skladu sa zahtevom klijenta.

 

 

 

 

 

Belgrade Translation Center, Đorđa Stanojevića 9a/14, 11070 Novi Beograd, Srbija

 

telefoni: +381 11 63 00 688, +381 65 324 27 27

e-mail: office@btc.rs

 

Copyright © 2010, Belgrade Translation Center. Sva prava zadržana.

Web dizajn: online-produkcija.com