Agencija za prevođenje Beograd | BTC - Belgrade Translation Center

Najčešća pitanja

Agencija za prevođenje BTC za vas obezbeđuje sve usluge iz sveta prevoda po najvišim standardima: stručni prevodi, prevodi sudskog tumača, simultano, konsekutivno, lekturu i još više.

U delu najčešća pitanja naći ćete odgovre na većinu pitanja koja dobijamo od naših klijenata.


Za koje jezike pružate prevodilačke usluge?

Usluge našeg centra obuhvataju pružanje prevodilačkih usluga na veliki broj svetskih jezika, kao što su: engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, portugalski, holandski, danski, švedski, finski, norveški, ruski, ukrajinski, češki, slovački, poljski, bugarski, slovenački, hrvatski, makedonski, mađarski, rumunski, grčki, albanski, turski, arapski, kineski, japanski, itd

Koje je vaše radno vreme?

Radno vreme je od 9 – 16 sati, a po potrebi i van tog vremena.

Kako možemo biti sigurni u vašu profesionalnost, iskustvo i reference?

Sve naše usluge i proizvodi, počevši od jednostavnog komercijalnog prevoda do složenog stručnog prevoda, podvrgnuti su kontroli kvaliteta od strane našeg visoko kvalifikovanog osoblja. Visoko profesionalna organizacija koja ima kontinuirani rast i sarađuje sa kompetentnim i kvalifikovanim saradnicima učinila je belgrade translation center prepoznatljivim u svetu prevodilačkih usluga.

Da li su prevodi koje isporučujete usklađeni terminološki i po formatu zapisa?

Svi naši prevodi odlikuju se terminološkom usklađenošću sa originalnim dokumentima. Sistem se sastoji od proizvodnje i usklađivanja specifične terminološke baze podataka. Time se izbegava rizik upotrebe termina koji nisu u skladu sa onima koji su potvrđeni kao adekvatni. Svi prevedeni dokumenti zadržavaju originalni format.

Da li prihvatate poslove manje od jedne stranice?

Poslove prihvatamo nezavisno od količine, a najmanja jedinica koja se obračunava je jedna stranica.

Na koji način mogu zatražiti vašu ponudu?

Našu ponudu možete zatražiti putem mail-a, faksom, poštom ili lično, a ubrzo zatim dobiti okvirnu procenu prevoda.

Kako mogu da sarađujem sa vama kao prevodilac?

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa našim prevodilačkim centrom i smatrate da imate potrebno znanje i stručnost, popunite obrazac za saradnju sa prevodiocima. Ukoliko vaš profil bude odgovarao potrebama našeg centra, naše osoblje će vas kontaktirati i kao prvi korak na putu buduće saradnje izvršiti provere vašeg znanja i stručnosti.

Koji se kriterijumi uzimaju u obzir prilikom odabira vaših saradnika?

Glavni i osnovni kriterijum kod izbora saradnika je stručnost. Pored toga uzima se u obzir profesionalizam i odnos prema poslu, sertifikati, poštovanje rokova, odnos prema saradnicima i timski rad.

Da li je moguće uspostaviti partnerski odnos s vama?

Partnerski odnos je jedini odnos kome mi u svome poslovanju težimo. Svaku drugu opciju u poslovnim odnosima koja nije na obostranu korist smatramo dugoročno neodrživom.

Na koji način vam mogu poslati materijal na prevod?

Materijal koji je potrebno prevesti možete nam dostaviti putem mail-a, faksom, poštom ili lično. Ukoliko su materijali u formi "tvrde kopije", odnosno na papiru, dostava može biti putem faksa, pošte ili lično. U slučaju overe sudskog tumača potrebno je da nam dostavite i original.

Da li naplaćujete procenu teksta?

Ne! Naša procena je besplatna. Procenu teksta ćemo izvršiti u roku od jednog radnog dana i obavestiti vas o daljim koracima.

Kako se naplaćuju pismeni prevodi?

Prevodi se obračunavaju na osnovu: standardne prevodilačke strane (1 prevodilačka strana sadrži 1800 kompjuterski obračunatih karaktera sa proredom ili 235 reči), jezika na koji/sa koga se prevodi, složenosti teksta, željenog roka, kao i da li zahtevaju overu sudskog tumača. Strane se zaokružuju na 0.5, a najmanja jedinica koja se obračunava je jedna strana. Pošaljite materijal i sa zadovoljstvom ćemo izvršiti okvirnu procenu.

Da li pružate usluge konsekutivnog i simultanog prevođenja i koji je način naplate?

Da. Kod konsekutivnog i simultanog prevođenja računa se vreme provedeno sa naručiocem prevoda, od trenutka dolaska prevodioca na dogovoreno mesto, pa sve do završetka prevođenja, bez obzira na to koliko je vremena prevodilac efektivno prevodio. Za jedan dan konsekutivnog ili konferencijskog prevođenja van prebivališta prevodioca zaračunava se najmanje 8 sati. Naručilac mora osim toga podmiriti putne troškove.

Šta znači overa sudskog tumača? Da li vaša kompanija pruža usluge overe sudskog tumača?

Mi pružamo usluge overe sudskog tumača. Sudski tumač za željeni jezik overava prevod pečatom i potpisom uz izjavu da je prevod precizan i adekvatan i da kao takav u potpunosti odgovara originalu. Dodatne kopije možete zatražiti bilo kada uz doplatu.

Može li vaša kompanija da overi dokument koji sam ja predhodno preveo?

Ne, da bismo mi overili dokument, potrebno je da osiguramo tačnost i korektnost prevoda sa originalom. Zapravo, takve dokumente prevode samo naši prevodioci.

Koliko brzo možete da prevedete dokument?

Brzina zavisi od složenosti i količine materijala. Za precizniju procenu pošaljite materijal mail-om. Ukoliko vam je potreban hitan prevod, molimo da nas kontaktirate putem telefona.

Na koji način ćete nam vratiti prevod?

Prevod šaljemo u skladu sa vašim zahtevom: faksom, e-mailom, poštom ili po dogovoru.

Da li računate karaktere kao što su "a" ili "." u dokumentu?

Da, konačni obračun karaktera se izračunava kompjuterski. To je svetski prihvaćen prevodilački standard.


Bilo da ste pronašli sve informacije koje vas interesuju ili ne, budite slobodni da nam se javite. Biće nam zadovoljstvo da odgovrimo na sva vaša pitanja i zahteve.

Javite nam se!
prevođenje sa stranih jezika beograd