Pismeni prevod sa overom sudskog tumača | Prevodi na engleski

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača podrazumeva pravno verodostojan i istovetan prevovod sa originalom na izvornom jeziku.

Sledeći dokumenti zahtevaju overu ovlašćenog sudskog tumača: lična dokumenata, pravna i sudska dokumenata, dokumentacija pravnih lica, tehnička dokumentacija, medicinska i farmaceutska dokumentacija, ostali stručnih tekstovi, spisi, sertifikati, rešenja i sl.

Dostava prevoda u skladu sa zahtevom klijenta.

Dokumentacije pravnih lica sa overom ovlašćenog sudskog tumača:

• Izvod rešenja iz Agencije za privredne registre
• Finansijski izveštaj
• Statistički izveštaj
• Bilans stanja i uspeha
• Revizorski izveštaj
• Kupoprodajni ugovor
• Tenderska dokumentacija
• Dokumentacija za ponude
• Pisana deklaracija
• Faktura
• Sertifikat
• Statut
• Patenti
• Berzanski izveštaj
• Ugovori o prodaji roba i usluga
• Ostala dokumentacija pravnih lica

Lična dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog tumača su sledeća:

• Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i mrtvih
• Uverenje o prebivalištu
• Uverenje o nekažnjavanju
• Potvrda o boravku
• Potvrda o prihodima
• Diploma
• Prepis ocena
• Izjava
• Punomoćje
• Radna dozvola
• Potvrda o stanju računa u banci
• Istorija bolesti
• Ostali lični dokumenti

Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog tumača:

• Potvrda o rezidentnosti
• Ugovor o saradnji
• Tužba
• Rešenje
• Odluka
• Zapisnik
• Izveštaj o testiranju
• Pravilnik
• Preambula
• Apostil
• Ostala pravna i sudska dokumentacija

Tehnička dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača:

• Atest
• Laboratorijska ispitivanja uzoraka
• Potvrda o ispitivanju kvaliteta proizvoda
• Potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda
• Prevod sigurnosno-tehničkih listova
• Ostala tehnička dokumentacija

Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača:
• Medicinski proizvodi
• Prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda
• SPC, PIL
• Istraživanja
• Ostala medicinska i farmaceutska dokumentacija

pismeni prevod sa overom sudskog tumača

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača su vam dostupni na veću svetskih jezika. Dole je pregled najpopularnijih usluga prevoda as overom sudskog tumača, a u našoj ponudi možete naći prevodioce za skoro sve svetske jezike:

BTC garantuje strogu poverljivost informacija.

prevođenje sa stranih jezika beograd