Pismeni prevod sudskog tumača bez overe | Prevodi na engleski

Pismeni prevod bez overe sudskog tumača

Pismeni prevod sudskog tumača bez overe su prevodi materijala i dokumentacije za koje nije potrebna garancija pravne verodostojnosti overom ovlašćenog sudskog tumača. Opšte prevodilačke usluge podrazumevaju prevode koji pokrivaju sve vrste industrije i sadržaja, veb materijale, softver, opštu finansijsku dokumentaciju, časopise... Naš širok spektar prevodilačkih usluga svedoči o kvalitetu sudskih tumača i stručnih prevodilaca. Naše kolege su vešte u pružanju tačnih, preciznih i profesionalnih prevodilačkih usluga za najširi spektar usluga prevođenja dokumenata.

Primeri dokumenata za koji nije neophodan overen prevod sudskog tumača:

• prospekti
• brošure
• uputstva za upotrebu
• web stranice
• multimedijalne prezentacije
• katalozi

i ostali sadržaji, koje je potrebno prevesti i prilagoditi međunarodnom tržištu i poslovnom okruženju.

Kod ugovaranja ovakvih projekata, pogotovo ukoliko se radi o većim projektima, BTC praktikuje potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji. Smatramo da je takav pristup od obostranog interesa, jer time naš klijent dobija garanciju kvaliteta usluga. BTC štiti svoje interese u pogledu planiranih prihoda.

Sklapanje ugovora o saradnji sa stalnim klijentima garantuje popust na cene i efikasnije poslovanje.

Dostava prevoda u skladu sa zahtevom klijenta.

pismeni prevodi sudskog tumača bez overe

Pismeni prevodi sudskog tumača bez overe su vam dostupni na veću svetskih jezika. Dole je pregled najpopularnijih usluga prevoda sudskog tumača bez overe, a u našoj ponudi možete naći prevodioce za skoro sve svetske jezike:

BTC garantuje strogu poverljivost informacija.

prevođenje sa stranih jezika beograd