Prevodilac za ruski jezik | Sudski tumač za ruski jezik | BTC

Prevodilac i sudski tumač za ruski jezik

Prevodilac i sudski tumač za ruski jezik vrše usluge prevoda sa ruskog na srpski jezik i obrnuto, sa srpskog na ruski jezik.

U našoj agenciji sve prevode vrše stručna lica. Svi naši prevodioci i sudski tumači odlično poznaju strani jezik sa kojim rade, ali dodatno imaju i profesionalnu ekspertizu stručne oblasti za koje vrše usluge prevoda. Svaki stručni prevodilac ili sudski tumač će izvršiti pravilan prevod ali će oni koji imaju profesionalnu ekspertizu iz stručne oblasti uspeti da prenesu i najfinije nijanse poruke koja se prevodi.

ruski sudski tumač

Usluge prevoda na ruski jezik i sa ruskog jezika

Naši stručni prevodioci i sudski tumači uvek isporučuju najverdostojnije prevode i garantuju najkvalitetniju uslugu. Bez obzira na stručnu oblast i obim prevoda naše kolege rade podjednako predano i maksimalno posvećeno svakom detalju.

Za vas smo obezbedili sledeće usluge prevoda na ruski jezik i prevoda sa ruskog jezika:

prevodilac arrow 20x20 prevod sa overom sudskog tumača za ruski jezik
prevodilac arrow 20x20 podjednako kvalitetan prevod bez overe sudskog tumača
prevodilac arrow 20x20 usluge usmenog prevođenja u koje spadaju
prevodilac arrow 20x20 simultano prevođenje
prevodilac arrow 20x20 konsekutivno prevođenje

Za sve prevodilačke usluge stojimo vam na raspolaganju, možete da nas kontaktirate na Kontakt

Za usluge usmenog prevodjenja, bilo da imate potrebe za simultanim ili konsektuvinim prevođenjem, možete popuniti zahtev na stranici Usmeno prevođenje ili nam se obratiti direktno na Kontakt

Ukoliko želite da izvršimo procenu prevoda možete popuniti zahtev na Procena prevoda ili nam se obratiti direktno na Kontakt

Za sve ostale usluge i dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate na Kontakt

Zanimljivosti o ruskom jeziku

Ruski jezik je zvanični jezik Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije, a u prošlo doba bio je jezik međunarodne komunikacije u SSSR-u. Osim Rusije, koristi se u zemljama koji su ranije bile u sastavu SSSR-a, te isto tako i na područjima kompaktnog stanovištva emigranta od zemalja bivšeg SSSR-a, kao što su Izrael, Nemačka, Kanada, SAD, i sl. - kao maternji dela stanovištva i kao jezik međunarodne komunikacije.

U Izraelu, na primer, prema podacima popisa stanovništva iz 1999. živi 750 hiljada iseljenih iz SSSR-a. Tamo se publikuju ruski listovi, te funkcionišu ruske radio-stanice i televizijski kanali. [Odrećen broj] onih koji znaju ruski se nalazi u Istočnoj Evropi, gde je ruski do nedavno bio obavezan predmet u školama.

Prema podadcima časopisa "Language Monthly" (№ 3 za 1997), oko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjosti). Oko 160 miliona od onih zove ga maternjim (što go čini u tom pogledu 7. u svetu). Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN.

Izvor: https://sh.wikipedia.org/wiki/Ruski_jezik

prevodialc sudski tumač ruski
prevođenje sa stranih jezika beograd