Prevodilac za španski jezik | Sudski tumač za španski jezik | BTC

Prevodilac i sudski tumač za španski jezik

Prevodilac i sudski tumač za španski jezik vrše usluge prevoda sa španskog na srpski jezik i obrnuto, sa srpskog na španski jezik.

U našoj agenciji sve prevode vrše stručna lica. Svi naši prevodioci i sudski tumači odlično poznaju strani jezik sa kojim rade, ali dodatno imaju i profesionalnu ekspertizu stručne oblasti za koje vrše usluge prevoda. Svaki stručni prevodilac ili sudski tumač će izvršiti pravilan prevod ali će oni koji imaju profesionalnu ekspertizu iz stručne oblasti uspeti da prenesu i najfinije nijanse poruke koja se prevodi.

španski sudski tumač

Usluge prevoda na španski jezik i sa španskog jezika

Naši stručni prevodioci i sudski tumači uvek isporučuju najverdostojnije prevode i garantuju najkvalitetniju uslugu. Bez obzira na stručnu oblast i obim prevoda naše kolege rade podjednako predano i maksimalno posvećeno svakom detalju.

Za vas smo obezbedili sledeće usluge prevoda na španski jezik i prevoda sa španskog jezika:

prevodilac arrow 20x20 prevod sa overom sudskog tumača za španski jezik
prevodilac arrow 20x20 podjednako kvalitetan prevod bez overe sudskog tumača
prevodilac arrow 20x20 usluge usmenog prevođenja u koje spadaju
prevodilac arrow 20x20 simultano prevođenje
prevodilac arrow 20x20 konsekutivno prevođenje

Za sve prevodilačke usluge stojimo vam na raspolaganju, možete da nas kontaktirate na Kontakt

Za usluge usmenog prevodjenja, bilo da imate potrebe za simultanim ili konsektuvinim prevođenjem, možete popuniti zahtev na stranici Usmeno prevođenje ili nam se obratiti direktno na Kontakt

Ukoliko želite da izvršimo procenu prevoda možete popuniti zahtev na Procena prevoda ili nam se obratiti direktno na Kontakt

Za sve ostale usluge i dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate na Kontakt

Zanimljivosti o španskom jeziku

Španski (español [espaˈɲol]), ili kastiljanski (castellano [kasteˈʎano]), romanski jezik iz iberoromanske grupe. Spada u pet velikih jezika svieta. Španski govori 328.518.000 ljudi. Najveći broj živi u sledećim zemljama: Španija, dalje Meksiko, Kolumbija, Argentina, SAD, Venezuela, Peru, Čile, Kuba, Ekvador, Dominikanska Republika, Salvador, Honduras, Nikaragva, Bolivija, Portoriko, Urugvaj, Kostarika, Panama ...

Zbog raslojenosti na različite nacionalne standardne varijante španski jezik se u sociolingvistici klasifikuje kao policentrični standardni jezik, poput skoro svih drugih većih indoevropskih jezika. Najrašireniji je jezik na svetu posle kineskog.

Španski jezik spada u skupinu indoevropskih romanskih jezika, uži podskup kastiljskih jezika. Naziva se takođe i kastiljski (španj. Castellano), posebno u Južnoj Americi i u dvojezičnim zonama u Španiji čije ime duguje svom porieklu lingvističke raznolikosti španske regije Kastilje.

Kao i svi drugi veći evropski jezici, i španjolski je policentrični jezik čije mnogobrojne nacionalne varijante se govore u dvadesetak zemalja.[9] Takav kakvog ga poznajemo danas, mješavina je jezika, nastala kroz stoljeća, pod utjecajem osvajača: Rimljana, Gota i Arapa.

Izvor: https://wikipedia.org/wiki/Španski_jezik

prevodilac sudski tumač španski
prevođenje sa stranih jezika beograd