Usluge prevoda na sve svetske jezike | BTC PrevodiTreba vam prevod?

NA PRAVOM STE MESTU!

Visoko kvalitetne prevodilačke usluge na glavne svetske jezike na jednom mestu i u najkraćem roku.

Prevodilačka agencija BTC Belgrade Translation Center za vas obezbeđuje najkvalitetnije i najbrže usuge prevoda svih vrsta: sa overom sudskog tumača, simlutano, konsekutivno...

prevodilacke usluge

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača

Pismeni prevod sa overom pecat

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača podrazumeva pravno verodostojan i istovetan prevod sa originalom na izvornom jeziku. Primeri dokumenata za koja je potreban prevod sa overom sudskog tumača: lična dokumenata, pravna i sudska dokumenata, dokumentacija pravnih lica, tehnička dokumentacija, medicinska i farmaceutska dokumentacija, sertifikati, rešenja i sl.

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača

Pismeni prevod bez overe sudskog tumača

Pismeni prevod bez overe

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača podrazumeva pravno verodostojan i istovetan prevod sa originalom na izvornom jeziku.
Primeri dokumenata za koja je potreban prevod sa overom sudskog tumača: lična dokumenata, pravna i sudska dokumenata, dokumentacija pravnih lica, tehnička dokumentacija, medicinska i farmaceutska dokumentacija, sertifikati, rešenja i sl.

pismeni prevodi bez overe sudskog tumača

Usmeno prevođenje

simultano i konsekutivno

usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje podrazumeva simultano prevođenje i konsekutivno prevođenje. Obe kategorije predstavljaju prevođenje usmenim putem bez pisanog dokuemnta. Tokom simultanog prevoda, stručni prevodilac vrši prevod u toku izlaganja govornika, istovremeno. U slučaju konsekutivnog prevoda stručni prevodilac reprodukuje poruku govornika u pauzama, a na osnovu beleški.

usmeno prevođenje

Procena prevoda

procena prevoda

Procena prevoda podrazumeva pregled dokumenta koja želite da prevedete od strane stručnog prevodioca i/ili sudskog tumača. Tom prilikom određuju se stručne oblasti, realan broj karaktera, odnosno reči i na osnovu tih vrednosti daje procena vremena i resusra neophodnih za kvalitetnu i brzu isporuku prevoda.

procena prevoda

Hitni prevodi

hitni prevodi

Naše kolege u svakoj situaciji ulažu maksimalan napor da sve usluge isporuče u najkraćem roku. U slučaju da zbog prirorede predmeta ili vaših poslovnih razloga imate potrebe za hitnim prevodima. U mogućnosti smo da Vam na zahtev izađemo u susret.

hitni prevodi

prevođenje sa stranih jezika beograd