Usluge prevoda na sve svetske jezike | BTC PrevodiTreba vam prevod?

NA PRAVOM STE MESTU!

Visoko kvalitetne prevodilačke usluge na glavne svetske jezike na jednom mestu i u najkraćem roku.

Prevodilačka agencija BTC Belgrade Translation Center za vas obezbeđuje najkvalitetnije i najbrže usuge prevoda svih vrsta: sa overom sudskog tumača, simlutano, konsekutivno...

prevodilacke usluge

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača

Pismeni prevod sa overom pecat

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača podrazumeva pravno verodostojan i istovetan prevod sa originalom na izvornom jeziku. Primeri dokumenata za koja je potreban prevod sa overom sudskog tumača: lična dokumenata, pravna i sudska dokumenata, dokumentacija pravnih lica, tehnička dokumentacija, medicinska i farmaceutska dokumentacija, sertifikati, rešenja i sl.

Pismeni prevod sa overom sudskog tumača

Pismeni prevod bez overe sudskog tumača

Pismeni prevod bez overe

Pismeni prevod sudskog tumača bez overe je pismeni prevod za koji nije potrebna garancija pravne verodostojnosti overom ovlašćenog sudskog tumača. Opšte prevodilačke usluge podrazumevaju prevode koji pokrivaju sve vrste industrije i sadržaja, veb materijale, softver, opštu finansijsku dokumentaciju, časopise...

pismeni prevodi bez overe sudskog tumača

Usmeno prevođenje

simultano i konsekutivno

usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje podrazumeva simultano prevođenje i konsekutivno prevođenje. Obe kategorije predstavljaju prevođenje usmenim putem bez pisanog dokuemnta. Tokom simultanog prevoda, stručni prevodilac vrši prevod u toku izlaganja govornika, istovremeno. U slučaju konsekutivnog prevoda stručni prevodilac reprodukuje poruku govornika u pauzama, a na osnovu beleški.

usmeno prevođenje

Procena prevoda

procena prevoda

Procena prevoda podrazumeva pregled dokumenta koja želite da prevedete od strane stručnog prevodioca i/ili sudskog tumača. Tom prilikom određuju se stručne oblasti, realan broj karaktera, odnosno reči i na osnovu tih vrednosti daje procena vremena i resusra neophodnih za kvalitetnu i brzu isporuku prevoda.

procena prevoda

Hitni prevodi

hitni prevodi

Naše kolege u svakoj situaciji ulažu maksimalan napor da sve usluge isporuče u najkraćem roku. U slučaju da zbog prirorede predmeta ili vaših poslovnih razloga imate potrebe za hitnim prevodima. U mogućnosti smo da Vam na zahtev izađemo u susret.

hitni prevodi

prevođenje sa stranih jezika beograd