Usmeno prevođenje | Simlutano prevođenje | Konsekutivno prevođenje

Usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje podrazumeva simultano prevođenje i konsekutivno prevođenje. Obe kategorije predstavljaju prevođenje usmenim putem bez pisanog dokuemnta. Razlikuju se po tome što:

- tokom simultanog prevoda, stručni prevodilac vrši prevod u toku izlaganja govornika, istovremeno;
- dok u slučaju konsekutivnog prevoda stručni prevodilac reprodukuje poruku govornika u pauzama, a na osnovu beleški.

Usmeni prevodi su vam dostupni na veću svetskih jezika. Dole je pregled najpopularnijih usluga usmenog prevođenja, a u našoj ponudi možete naći prevodioce za skoro sve svetske jezike:

usmeno prevođenje

Simultani prevodilac sluša izlaganje govornika i prevodi ga istovremeno. Najveća prednost ovog vida prevođenja je ušteda vremena, a ona je neophodna za uspešan rad međunarodnih konferencija, simpozijuma, sajmova, konferencija za novinare, prezentacija, promocija, tehničkih seminara, sastanaka upravnih odbora itd.
Simultano prevođenje

Konsekutivni prevodilac reprodukuje govor na ciljni jezik za vreme pauza u izlaganju govornika, uz pomoć beleški. Profesionalni konsekutivni prevodioci su neophodni za uspešnost poslovnih sastanaka, pri ugovaranju novih poslova sa stranim poslovnim partnerima, u sudskim i pravnim postupcima itd. Za konsekutivno prevođenje sudskih postupaka, neophodno je da konsekutivni prevodilac bude i sudski tumač.
Konsektuivno prevođenje

Zahtev za uslugama usmenog prevođenja

Kako bismo vam maksimalno olakšali i ubrzali rad, molimo vas da popunite donju formu sa što više detalja i naše kolege će vam se ubrzo javiti sa svim informacijama u vezi sa usmenim prevodima.

Opšti podaci
Jezici za koje su vam potrebni prevodioci
Stručna oblast
Dodatna pitanja
Da li vam je potrebna i oprema za simultane prevode?
DaNe
Polja označena zvezdicom su obavezna.

BTC garantuje strogu poverljivost informacija.

prevođenje sa stranih jezika beograd